برنامه های آتی

جساپ

سمینارها و دوره های آموزشی

مدرسه تابستانی

اخبار
We provide legal services in Iran and abroad to corporations, Individuals, public organizations and NGOs

Modern International Study (MIS) was established in 2011, as a nongovernmental, non-political Center for International Law Studies in Knowledge Village, Dubai. Internationa..

بیشتر بدانید
برنامه های گذشته

دفتر تهران

Modern International Study (MIS) Unit 1, No 16, Feyzieh St, Bahonar Ave, Tehran, Iran.
Postal Code : 1977887114
Tell : +98 2126109759
Fax : +98 2126112755

دفتر دبی

Modern International Study (MIS) 1416 Burlington Tower, Business Bay, Dubai, UAE PO Box 24528
Postal Code : 1977887114
Tel : +971 4 328 9595
Fax : +971 4 328 9797