پروفسور سعید محمودی

استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل، دانشگاه استکهلم

سعید محمودی استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد است. حوزه اصلی تحقیقاتی ایشان، حقوق دریاها، حقوق بین‌الملل محیط زیست، حقوق بین‌الملل توسل به زور و سازمان‌های بین‌المللی است. عضویت ایشان در نهادهای متعدد علمی و حرفه‌ای شامل شورای بین‌الملل حقوق محیط زیست، هیئت مشورتی بین‌المللی مؤسسه حقوق دریاها، دانشگاه کالیفورنیا و هیئت رئیسه شعبه سوئد انجمن حقوق بین‌الملل است. ایشان همچنین عضو هیئت تحریریه سالنامه حقوق بین‌الملل محیط زیست، اتم برای صلح-مجله بین‌المللی، مطالعات اسکاندیناویایی حقوق، فصلنامه حقوق دریاها و حقوق دریایی اژه هستند. او به عنوان رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم از سال 2009 تا 2011 خدمت کرده است.

دفتر تهران

تهران- خیابان باهنر (نیاوران)- خیابان فیضیه- پلاک 16
کد پستی : 1977887114
تلفن : 982126109759+
فکس : 982126112755+

دفتر دبی

امارات متحده عربی- دبی- نالج ویلیج- ساختمان شماره 10- طبقه همکف- واحد 201
کد پستی: 24528
تلفن : 97143289595+
فکس : 97143289797+